Водич за жалби

Водич за жалби


Со купување авио-билет, склучувате договор со авиокомпанијата која има обврска  да ги надомести сите работи поврзани со авионските билети.
Ве молиме внимателно прочитајте ги дефинициите и поднесете жалба до авиокомпанијата којашто го извршила летот на кој се однесува вашата жалба.
➤ Одбиено качување во авион (ограничувања за патување, патен документ, рокови за пријавување и качување во авион)
➤ Префрлање во пониска класа на авиобилет 
➤ Откажување на лет
➤ Долго доцнење на летот
➤ Пријави за багаж
➤ Промени во редот на летање
За жалбите поврзани со дефинираните ставки наведени погоре, ве молиме следете еден од дадените линкови, соодветно: 

Прочитајте повеќе:
Односи со клиенти

Политика за управување со жалби

Политика за задоволство на клиенти