Односи со клиенти

ПРИСТАП

Услуги пред пристигнување на аеродром (веб страница, веб-апликација, итн.)

Паркинг

Љубезност и услужливост на персоналот на паркинг

ПАСОШКА КОНТРОЛА & БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА

Време на чекање при безбедносна проверка

Љубезност и услужливост на персоналот за безбедносна проверка

АЕРОДРОМСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Време на чекање во редица при регистрација на патници

Љубезност, услужливост на персоналот за регистрација на патници и багаж

Лесно снаоѓање низ аеродромот

Екрани со информации за летовите

Достапност на колички за багаж

Достапност на банки / банкомати / менувачници

Интернет пристап / Wi-Fi

Достапност на место за седење на излезите за качување во авион

Греење, ладење и вентилација во терминална зграда

Осветлување и приклучоци за струја (штекери)

Разглас (систем за јавни објави)

Љубезност и услужливост на аеродромскиот персонал (освен персоналот за регистрација на патници и багаж, пасошка контрола и безбедносна проверка)

ХРАНА & ПИЈАЛАЦИ

Достапност на угостителски објекти

Љубезност и услужливост на персоналот во угостителските објекти

КУПУВАЊЕ

Продавници

Љубезност и услужливост на персоналот во продавниците

ХИГИЕНА

Чистота на терминалната зграда

Достапност на тоалети

Чистота на тоалетите

Разумно ниво на бучава

ПРИСТИГНУВАЊЕ

Брзина на услугата за доставување багаж при пристигнување

Сали за испраќање и пречекување во сала за пристигнување

(*)
(*)
Вашиот коментар
Is your flight Domestic or International?

(*) 

Завршено

Вашиот формулар е успешно испратен. Ви благодариме.